Power Quality

Power Quality

 

 

René KosterWilt u meer weten over Power Quality? Neem dan contact op met René. 

René Koster

Manager Beheer & Inspectie

rene.koster@batenburg.nl

06 50 80 29 58


Installaties gaan kapot, lampen beginnen te knipperen of moeten om de haverklap vervangen worden, installaties gedragen zich onvoorspelbaar of er zijn bijgeluiden. Dit kan allemaal veroorzaakt worden door slechte Power Quality, oftewel de kwaliteit van het energienet, spannings- en stroomkwaliteit. 

 

Een slechte power quality kan meerdere oorzaken hebben. Het plaatsen van nieuwe moderne elektrische apparatuur, zonnepanelen of LED verlichting zijn de meest voorkomende oorzaken van een slechte power quality. Door allerlei nieuwe ontwikkelingen wordt het elektriciteitsnetwerk dermate belast dat de kwaliteit van de benodigde energie niet optimaal is.

 

Een slechte power quality van je energievoorziening bedreigt de continuïteit, effectiviteit, maar ook de veiligheid van je elektrische apparaten of installaties. Het vergroot de kans op storingen en uiteindelijk op schade, welke weer gepaard gaat met hoge kosten voor onderhoud of vervanging. De gevolgen van een slechte kwaliteit van elektriciteit kunnen het ontbranden van kabels zijn of het snel verouderen van installaties of apparatuur.

 

Het verbeteren van de Power Quality resulteerd niet alleen in een hogere bedrijfszekerheid en veiligheid, maar resulteert in de meeste gevallen tot een kosten besparing en duurzamer verbruik van energie.

 

Het verbeteren van Power Quality kan op 3 verschillende manieren:

 

 

Blindstroom compensatie

Blindstroomcompensatie

Het compenseren van blindvermogen
door de installatie van vaste dan wel geregelde condensatoren.

Harmonische filters

Harmonische filtering

Het verlagen van harmonische vervuiling 
door de installatie van actieve/passieve harmonische filter. 

Spanningstabilisatie

Stabiele spanning

Het voorkomen dan wel verminderen van spanningsveranderingen (flicker, dips, spanningsasymetrie).

 

Oplossing


 

Metingen Power Quality

......

Metingen

Het is niet eenvoudig om systemen te koppelen aan het begrip Power Quality. Een eenvoudig voorbeeld:  “Een TL lichtbron die meerdere keren kapot gaat, wordt over het algemeen gewoon vervangen. Omdat de TL lichtbron al meerdere keren kapot is gegaan kan het te maken hebben met een slechte power quality”. Wij kunnen een inventarisatie en analyse van dit soort ongeconstateerde problemen uitvoeren, hiervoor beschikken wij over gekalibreerde meetapparatuur. Met deze meet apparatuur zijn wij in staat de oorzaken aan te wijzen, ook de oorzaken buiten uw elektrische installatie maken wij voor uw zichtbaar.

 ..................................................    
Advies over Power Quality  

Advies

Het achterhalen van de oorzaak is één, maar op basis van de gemeten data een analyse maken en daar een oplossing voor bieden is de volgende stap. Op basis van onze jarenlange ervaring & kennis zijn wij in staat de juiste oplossing voor u te definiëren, niet alleen de technische aspecten worden hierin meegenomen maar ook de noodzakelijke bedrijfseconomische afwegingen.

     

Levering en installatie ter verbetering van Power Quality

 

Levering & installatie

Batenburg Energietechniek is uniek in het feit dat wij niet stoppen bij het uitbrengen van een advies. Daar waar nodig geven wij vervolg aan het uitgebrachte advies door het leveren en installeren van de oplossing(en). Door vervolgens aan te tonen dat uw Power Quality is verbterd door middel van een 2e data analyse is de cirkel rond.

     
Service, beheer en onderhoud voor Power Quality  

Service, beheer & onderhoud

Om een optimale Power Quality te behouden zal  de specifieke installatie gemonitord en onderhouden moeten worden. Wij kennen de componenten als leverancier het beste. Met volledige geoutilleerde service teams verrichten wij periodiek de noodzakelijke preventieve handelingen en worden wij ingezet in geval van calamiteiten. 

 

Resultaat:


  •  
    Goede energie efficiëntie 

  • Lagere energiekosten

  • Minder onderhoudskosten

  • Verbeterde veiligheid en continuïteit 

 

Meer weten?


 

 

René KosterWilt u meer weten over Power Quality? Neem dan contact op met René. 

René Koster

Manager Beheer & Inspectie

rene.koster@batenburg.nl

06 50 80 29 58