Missie & Visie

 

Samen met klant en leverancier vinden wij de optimale technische oplossing

 

Onze missie

Batenburg Energietechniek is een landelijk opererende technische handelsonderneming die - dankzij de toegevoegde waarde - haar klanten in een business-to-businessmarkt optimaal kan bedienen. Technische kennis binnen de organisatie, kwalitatief hoogwaardige producten, een goed contact met de leveranciers en een uitstekende logistiek zorgen ervoor dat wij de klant snel en veelal uit voorraad voorzien van de gewenste producten. Vanzelfsprekend - indien gewenst - in combinatie met een deskundig advies. Vakkundige, kwaliteitsbewuste en gemotiveerde medewerkers zoeken samen met de klant naar de ideale oplossing voor iedere situatie. Samenwerking staat centraal binnen onze organisatie. Wij staan voor klantgerichtheid, kwaliteit, kennis, betrouwbaarheid en optimale service.Daarbij streven wij naar continuïteit en beheerste groei van de onderneming voor alle belanghebbenden.

 

Onze visie

Wij willen door ons advies- en innovatieve vermogen kwaliteitsproducten leveren en vooroplopen in de markt. Daarnaast willen wij een betrouwbare partner zijn voor alle betrokkenen, zodat het prettig is met Batenburg Energietechniek zaken te doen én om er te werken. Ons productassortiment en marktaandeel trachten wij te vergroten door steeds alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsmogelijkheden, zowel bij bestaande als mogelijk toekomstige leveranciers. Daarnaast spelen wij in op mogelijkheden in bestaande en nieuwe afzetmarkten, teneinde een aantrekkelijke partner te zijn en te blijven. Zo streven wij ernaar om onze afnemers nog beter van dienst te kunnen zijn. Onze relatie met alle betrokkenen is gebaseerd op respect en duurzaamheid, waarin normen en waarden een belangrijke rol spelen.

 

Uitgangspunten hierbij zijn:

         •  Samenwerking is de basis van succes. 
         •  Wij streven naar langdurige relaties en optimale samenwerking. 
         •  Een vriendelijke en menselijke sfeer is voor ons belangrijk. 
         •  Wij respecteren de belangen en opvattingen van het individu
         •  Iedere medewerker is belangrijk voor de organisatie en draagt bij aan de organisatie. 
         •  Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn wat betreft stabiliteit en werkgelegenheid, een marktconform arbeidsvoorwaardenbeleid en               ontwikkelingsmogelijkheden.