Meettransformatoren

In het hoogspanningsnetwerk is het van belang dat de hoogwaardige componenten die in een verdeelstation en andere delen van het elektriciteitsnetwerk staan, worden beschermd tegen overstromen en kortsluitstromen. Daarnaast is het nodig om de verbruikte energie (kWh) te kunnen verrekenen met de diverse afnemers met een hoge nauwkeurigheid. In beide gevallen zijn er meettransformatoren nodig. Meettransformatoren converteren de stroom en spanning in hoogspanningssystemen naar waarden die meetbaar zijn voor meetinstrumenten en beveiligingsapparatuur.

Meettransformatoren is een verzamelnaam voor stroom- en spanningstransformatoren alsmede zijn combinaties van beide types mogelijk namelijk combi meettrafo’s. Een stroomtransformator transformeert een grote primaire stroom naar een galvanisch gescheiden secundaire lagere waarde en bestaat uit een of meerdere kernen en corresponderende secundaire windingen (actief deel). Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk, afhankelijk van de toepassing, maar in basis bestaan er twee uitvoeringen: een meetkern en een beveiligingskern. Wanneer men gebruik maakt van beveiligingskernen is dit veelal secundair uitgevoerd met 1A omdat de verliezen in een kabels minder zijn dan bij een 5A kern. Het bijbehorend vermogen en een nauwkeurigheidsklasse wordt passend gekozen bij het systeem. Bijvoorbeeld 5P20, wat betekent dat de stroomtrafo een maximale fout van 5% heeft bij 20 keer de nominale stroom.

Spanningstransformator

Spanningstransformator

Een spanningstransformator wordt gebruikt om spanning te meten en transformeert een hoge primaire spanning naar een lager waarde van meestal 100V. Ook worden deze gebruikt voor meting en beveiliging en hebben verschillende mogelijkheden voor nauwkeurigheidsklasse en vermogen. Maar bij het overzetten van de spanning van primair naar secundair kan door de ijzer- en koperverliezen van de spanningstrafo en het afgenomen vermogen van het meetinstrument een spanningsfout ontstaan. Tevens is het van belang dat de fasehoek tussen de stroom en spanning van het primaire net zonder verschuiving wordt overgebracht naar het meetcircuit. Eveneens zal door optredende verliezen in de transformator de hoekfout ontstaan. De spanningstransformator wordt dus door deze factoren gedefinieerd. Bijvoorbeeld een meetkern met nauwkeurigheid van 0,2 houdt in een spanningsfout van 0,2% en een hoekfout van 10 minuten en 0,30 centigraden.

Arteche

Batenburg Energietechniek vertegenwoordigd Arteche voor meettransformatoren voor een spanning tot en met 800kV. Arteche heeft verschillende modeluitvoeringen van stroomtransformatoren in haar leveringspakket met papier, olie, gas en giethars (droog) als isolatiemedium. Ideaal om te gebruiken bij meetpunten in het netwerk vanwege zeer hoge nauwkeurigheid, uitstekende frequentie respons en ideaal voor het meten van power quality en meten van harmonischen. Meest voorkomende toepassingen zijn de beveiliging van hoogspanningslijnen, condensatorbanken en vermogenstransformatoren.

Als we spreken over spanningstransformatoren kan Arteche inductieve en capacitieve uitvoeringen leveren. Inductieve transformatoren zijn geschikt voor de ontlading van hoogspanningslijnen en condensatorbanken en in uitvoering met olie- of gasisolatie. Een combi meettrafo is een stroomtrafo en een inductieve spanningstrafo ingebouwd in één behuizing of in olie-uitvoering. Met onze capacitieve spanningstrafo is het mogelijk om hoog frequente signalen over de hoogspanningslijnen te transporteren. Deze laatste is alleen leverbaar in papier-olie-uitvoering. Batenburg Energietechniek levert meettransformatoren aan alle netwerkbedrijven en/of installerende toeleverende bedrijven, zoals Alliander, Enexis, Spie, Joulz en vele anderen.

Sitemap