Batenburg Energietechniek behaalt ISO 14001:2015

In januari hebben wij officieel ons ISO 14001:2015 certificaat overhandigd gekregen namens DEKRA. Batenburg Energietechniek is per 15 januari 2020 officieel ISO 14001:2015 gecertificeerd. Dit certificaat is van toepassing op het volgende gebied: het leveren van en bemiddelen in elektrotechnische componenten en systemen in laag-, midden- en hoogspanning.

Waar staat ISO 14001 voor?

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
  • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers worden gemonitord.

Sitemap