Batenburg Energietechniek voert met ingang van 2020 het PSO keurmerk

Wij mogen met ingang van 2020 het PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) keurmerk voeren. Batenburg Energietechniek heeft trede 2 behaald en daar zijn wij trots op! Wij behoren met deze prestatie tot de 25% best presterende bedrijven in dezelfde grootteklasse uit de PSO doelgroep.

Batenburg Energietechniek neemt naar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Wij zijn al jaren bewust bezig ons MVO beleid verder vorm te geven. Met ingang van 2020 mogen wij naast de MVO verklaring en het CO2 prestatieladder keurmerk nu ook het PSO keurmerk voeren. Dit keurmerk laat zien dat wij structureel werk maken van sociaal ondernemen en dat wij zichtbaar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Met behulp van het PSO laddersysteem monitoren wij onze groei wat betreft het op duurzame wijze aanbieden van meer werkgelegenheid aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO

De PSO van TNO maakt zichtbaar welke organisaties zich sterk maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. De PSO is ingericht als (prestatie)laddersysteem: van Aspirant-status tot PSO-Trede 3. De Aspirant-status betekent dat er voldaan wordt aan zelfinzicht op het huidige niveau en dat de organisatie op bestuurlijk niveau of directieniveau de intentie heeft vastgelegd om binnen twee jaar toe te groeien naar een niveau op de PSO-prestatieladder. Een trede-niveau geeft aan dat de organisatie meer dan gemiddeld socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.

Smarter focus. Brighter tomorrow.

Sitemap