Veilig werken aan het laagspanningsnet met de KortSluitRing

Om veilig in het laagspanningsnet te kunnen werken heeft Batenburg Energietechniek een nieuw product ontwikkeld. Deze technische innovatie genaamd de KortSluitRing is eenvoudig aan te brengen en waarborgt de veiligheid van monteurs wanneer zij werken aan de uitbreiding / vernieuwing in het laagspanningsnet. Tijdens de werkzaamheden van de monteur voorkomt de ring ongewenste terugvoeding vanaf de gebruikerszijde, bijvoorbeeld door terugvoeding van zonnepanelen of van accu opslagsystemen.

Er is een veiligheidswerkinstructie geschreven (=VWI) voor het omgaan met terugvoeding. Deze VWI (04) beschrijft hoe we een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veiligstellen.

Het zichtbaar aarden of kortsluiten op de werkplek was tot op heden onmogelijk. Met de komst van de KortSluitRing van Batenburg Energietechniek kan men nu wel een veilige situatie creëren die ongewenste terugvoeding voorkomt.

Hoe werkt dit dan?

Vrij eenvoudig. Met de KortSluitRing werk je in zes stappen veilig nadat je het LS-netdeel spanningsloos hebt gemaakt:

  1. Na het verwijderen van de buitenmantel check je of de kabel spanningsloos is
  2. Plaats een middenwig tussen de aders
  3. Bevestig de KortSluitRing rondom de middenwig
  4. Klem de aders door middel van de draaiknoppen
  5. Draai de contacten door de aderisolatie
  6. De vier aders zijn nu door de KortSluitRing kortsluitvast met elkaar verbonden

De ontwikkeling

In gesprekken met de technische experts van de regionale netbeheerders zijn ideeën met elkaar uitgewisseld over oplossingen voor terugvoeding op ongewenste momenten. Wij zijn de uitdaging aangegaan om deze oplossingen uit te werken. Het resultaat was het eerste prototype van de KortSluitRing. Na uitvoerig testen en doorontwikkelen is er een definitieve versie ontwikkeld (deze is conform EN 61230 getest op kortsluitvastheid). In “het veld” is er geëxperimenteerd met het prototype genaamd KSR. Alle betrokken partijen waren direct enthousiast en zagen onmiddellijk het veiligheidsvoordeel. (Patent Pending)

BEI en VWI

Verschillende IV’ers vanuit de netbeheerders zijn akkoord en daarom is de betreffende VWI relatief snel aangepast en zijn er inmiddels al werkinstructies gemaakt.

Meer weten over de KortSluitRing?

Neem contact met ons op of lees hier meer.

Sitemap