Vermogenstransformatoren voor Offshore

Clean Energy

In het afgelopen decennium heeft Kolektor Etra samen met Batenburg Energietechniek bekendheid opgebouwd met vermogenstransformatoren voor veeleisende offshore projecten. We hebben met succes offshore vermogenstransformatoren geleverd met een gecombineerd vermogen van 3020 MVA. Deze offshore projecten waren voornamelijk gelegen in de Noord- en Oostzee. Zo is Kolektor Etra samen met Batenburg Energietechniek betrokken geweest bij offshore windparken Hollandse Kust en DanTysk. Onze leverancier Kolektor Etra is op dit moment ook bezig met verschillende projecten in de VS en Taiwan.

Het ontwerpen en produceren van een vermogenstransformator voor offshore gaat altijd samen met specialistische uitdagingen. Denk hierbij aan restricties voor het formaat en gewicht, maar ook protectie tegen corrosie en strakke deadlines voor alle stakeholders.

Transformatoren ontworpen voor offshore condities

Transformatoren ontworpen voor offshore condities

Onze vermogenstransformatoren zijn ontworpen voor ruwe condities op offshore platformen. We gebruiken de beste productiemethodes voor een optimale prestatie binnen de vereisten van de klant. Onze leverancier Kolektor Etra is recentelijk toegetreden tot het Europese consortium van leveranciers van offshore-faciliteiten om 3 grote vermogenstransformatoren (430 MVA-275 kV) te leveren aan een windpark aan de oostkust van de VS. Dit zijn niet de eerste offshore transformatoren buiten Europa, er zijn inmiddels al transformatoren geïnstalleerd op offshore platform Changhua in Taiwan.

Door de hoeveelheid lopende en afgeronde projecten heeft Kolektor Etra ervoor gekozen om ze interactief te presenteren. Ook de projecten van Batenburg Energietechniek zijn op deze interactieve map te vinden. Op deze map vind je landen, windparken en platformlocaties waar onze transformatoren zijn geïnstalleerd of geïnstalleerd gaan worden. We nodigen u uit om de referenties van Kolektor Etra en Batenburg Energietechniek te bekijken via de volgende link:

Offshoremap | Kolektor Etra

We proberen deze map regelmatig van updates te voorzien en breiden deze uiteraard graag uit met nieuwe offshore projecten. Heef u vragen over of benieuwd bent naar onze vermogenstransformatoren? Lees het dan hier of neem contact onze accountmanager Tjeerd de Jong.

Meer weten? Lees hier het bericht van Kolektor Etra.

Sitemap