Distributietransformatoren

Lees hier meer over onze olie gekoelde en giethars transformatoren.

Olie gekoelde transformatoren

Olie gekoelde transformatoren

Van 100 t/m 3150kVA t/m 36kV

Olietransformatoren vinden hun toepassing in het energienetwerk om vermogen te transporteren van hoog naar laagspanning of omgekeerd. Distributietransformatoren die na 1 juli 2015 aan het net gekoppeld worden dienen te voldoen aan het ecologisch ontwerp zoals staat vermeld in de verordening EU 548-2014. Dit houdt in dat vloeistof gekoelde driefasen transformatoren t/m 3150kVA met één wikkeling met een maximale spanning Um ≤ 24 kV en de andere wikkeling Um ≤ 1,1 kV dienen te voldoen aan de maximale bepaalde kortsluit- en nullastverliezen.

Batenburg Energietechniek is met haar gerenommeerde leveranciers in staat aan deze en de actuele IEC 60076 eisen te voldoen. Onze distributietransformatoren zijn leverbaar van 100kVA t/m 3150kVA tot een spanningsniveau van 36 kV. Daarnaast kunnen we uiteraard ook vermogenstransformatoren leveren t/m 420kV en hebben we oplossingen voor diverse toepassingen.

Giethars transformatoren
Sitemap