Geïsoleerde railsystemen

Een volledig geïsoleerd railsysteem als DURESCA wordt toegepast om midden- of hoogspanningsapparatuur op een betrouwbare en veilige manier met elkaar te verbinden. Zoals generatoren, vermogenstransformatoren of primaire schakelinstallaties. Wanneer we te maken hebben met spanningsniveaus van 12 t/m 170kV in combinatie met hoge stromen (van 800 tot zo’n 8000A) is het gebruik van kabels niet altijd de ideale oplossing. 

Compact systeem

Ter vergelijking, een gangbare enkeladerige energiekabel 630mm² Al 12/20kV die in de open lucht in plat vlak wordt gelegd kan een continue toelaatbare stroom van zo’n maximaal 940A voeren, heeft een diameter van zo’n 53 mm en een buigstraal van zo’n 900 mm. Daarnaast is een geïsoleerd railsysteem compacter. Wanneer we een vermogenstransformator van 40MVA 20/10 kV op de 10 kV (In~2300A) willen aansluiten met 630 mm² Al kabels hebben we even simpel gezegd 3 parallele kabels per fase nodig. Met het geïsoleerd IP67 railsysteem DURESCA 12 kV-2500A-Al en een diameter van 106mm/fase, een buigstraal van 400mm kan er met drie enkelfasige rails veel compacter gebouwd worden en op ruimte worden bespaard. Door een snelle en eenvoudige montage kan tevens worden bespaard op montagewerkzaamheden.

Vanwege productie en hanteerbaarheid tijdens montage worden de railsystemen samengesteld tot een maximale lengte van 10 meter. In die gevallen waar veel bochten of weinig ruimte beschikbaar is wordt gebruik gemaakt van cilinder vormige veld gestuurde verbindingsmoffen om de railstukken met elkaar te verbinden.

Omdat elke situatie weer anders is wordt dit railsysteem altijd klant specifiek op maat gemaakt en zijn er verschillende uitvoeringen mogelijk. Dit betekent dat er bij een aanvraag naast de elektrische eisen altijd gevraagd wordt naar de routing van de rail met opgave van lengtes en aantal bochten. Soms is het niet mogelijk om in voortraject alle details te krijgen, maar daar hebben we uiteraard ook een oplossing voor. Echter, voordat er gestart wordt met de opdracht is het in ieders belang dat het juiste wordt geproduceerd. Vandaar dat dan een exacte inmeting op locatie plaatsvindt, zodat bij levering de railstukken naadloos op elkaar aansluit en de klant zijn installaties tijdig in bedrijf kunnen worden genomen.

Batenburg Energietechniek vertegenwoordigd Moser & Glaser Company (MGC) al decennia en levert dergelijke systemen met succes aan zowel energiebedrijven als industriële klanten in Nederland.

Wilt u meer informatie?

Bekijk de datasheet

Sitemap