Energie- infrastructuur voor zonnepark Flevonice

Clean Energy

Voormalig ijsbaan Flevo on Ice heeft een transitie doorgemaakt van ijsbaan naar zonnepark. Het terrein van zo'n 25 hectare groot was niet meer rendabel door warme winters en is nu omgetoverd tot zonnepark. Het zonnepark is goed voor 44 Mwp, dit is voldoende voor 15.000 huishoudens en Batenburg Energietechniek heeft in opdracht van Sunrock en Aton Projects de energie-infrastructuur opgebouwd bestaande uit 13 transformatorstations.

Energie-infrastructuur voor zonne-energie

De energie-infrastructuur van dit park bestaat uit 13 transformatorstation die toegepast zijn op zonne-energie. Eén van deze stations is een betreedbaar inkoopstation met een middenspanningsinstallatie van Siemens. "De uitdaging in dit soort projecten is het logistieke aspect, er zijn heel veel partijen die met elkaar samenwerken en elkaar ook niet in de weg moeten lopen. Afstemming met de opdrachtgever is hier cruciaal om ook de levering van onze leverancier in lijn te krijgen met de planning van de opdrachtgever." aldus Sander Beerens van Batenburg Energietechniek.

Zonnepark met strakke planning

Flevo Nice heeft de exploitatie uitbesteed aan Sunrock. "Sunrock heeft de amibitie om een belangrijke rol te spelen binnen de energietransitie en het vergroenen van de stroombehoefte in Nederland. Dit doen we door zonneparken te bouwen." aldus Joost Haverkamp, projectmanager bij Sunrcok. De uitvoering wordt gedaan door Aton Projects. "De uitdaging voor dit soort projecten is Sunrock ontzorgen door alle betrokken partijen bij elkaar te krijgen. Waarbij de levertijd een cruciale factor speelt. We hebben te maken met mondiale gebeurtenissen die hier druk op leggen zoals Corona of de oorlog in Oekraïne. Ondanks al die facetten heeft Batenburg de levertijden kunnen halen." aldus Antoine van Cruchten van Aton Projects.

Sitemap