GIS installatie

Op het onderstation Amstelveen Langs de Akker heeft Liandon een Chinese 50kV GIS (Gas Insulated Switchgear) installatie in het Liander netwerk in bedrijf genomen. Liander is daarmee de eerste netbeheerder in Noord- West Europa met een Chinese installatie in haar elektriciteitsnetwerk. De installatie van de leverancier Chint vervangt de bestaande 50kV COQ installatie die aan het einde van de levensduur is.

De Chinese installatie in het elektriciteitsnetwerk van Liander is uniek, ook in Europees verband. Tot nog toe werden installaties en technische onderdelen alleen door Europese leveranciers aangeboden. Na een Europese aanbesteding werd in dit geval uiteindelijk gekozen voor Chint, na een weging van de aspecten techniek, kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid, alsmede de prijs.

Veiligheid en betrouwbaarheid voorop

Veiligheid en betrouwbaarheid voorop

Bij uitbreiding en of vernieuwing van het netwerk staat veiligheid en betrouwbaarheid voorop. De nieuwe leverancier moet kunnen voldoen aan het zeer hoge kwaliteitsniveau van het Nederlandse netwerk. Dit maakte het een intensief traject, waarbij collega’s meerdere malen naar de fabriek in Shanghai zijn afgereisd om de kwaliteit van de productie van de installatie te monitoren. Er zijn regelmatig audits uitgevoerd door Dekra om de kwaliteit en het proces te beoordelen. Tijdens de uitvoering van het project zijn veel uitdagingen overwonnen, denk bijvoorbeeld aan taalbarrière, culturele verschillen, veiligheidsniveau en veiligheidsbeleving.  Liandon heeft samen met Chint en Batenburg Energietechniek (Nederlandse vertegenwoordiger van Chint) er alles aan gedaan om gezamenlijk op een veilige manier een technisch complexe installatie te installeren.

Van China naar Amstelveen

Afgelopen maanden is de 50kV-installatie in onderdelen van Shanghai naar Amstelveen getransporteerd en op locatie opgebouwd, waar deze vanaf 19 oktober in gebruik is genomen.

Bron tekst: Liandon

Sitemap