Smoorspoelen voor Agriport

Batenburg Energietechniek heeft eind vorig jaar de opdracht gekregen van ECW Netwerk voor de levering van zes driefasen 21kV smoorspoelen voor 150/20 kV station Agriport in Middenmeer. Onze Oostenrijkse leverancier Coil Innovation levert de smoorspoelen. Deze smoorspoelen limiteren de kortsluitstroom per afgaand veld tot 10Ka. Daardoor blijft er de mogelijkheid voor ECW om op lange termijn het terrein van Agriport uit te breiden.

Levering smoorspoelen

Levering smoorspoelen

Twee weken geleden heeft Batenburg Energietechniek samen met de consultant een succesvolle FAT gehouden conform IEC60076. Komende weken wordt gestart met de montage van de eerste smoorspoelen en het bijbehorende railsysteem. Het railsysteem vereenvoudigt de aansluiting van de 20kV kabels.

ECW

ECW is een multi-utility energiebedrijf met haar oorsprong op Agriport A7 en activiteiten in dit en andere gebieden. Agriport A7 is een bedrijventerrein en een locatie voor grootschalige glastuinbouw. ECW haar doelstelling is optimaal bij te dragen aan een zo duurzaam mogelijke energievoorziening in het gebied.

Sitemap